Nadácia Dobrý skutok

 • O nadácii
 • Aktivity
 • 2 %
 • Chcem prispieť
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Dobrý skutok 2024 - 17. ročník letného tábora

  Dobrý skutok sa podaril! Zbierka bola úspešná a vďaka Vám bude mať ďalších 60 detí fantastické leto!

  Ďakujeme Ministerstvu vnútra, spoločnostiam Orange Slovensko, Slovak Telekom, O2 Slovakia a mobilnému operátorovi 4KA, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – oddeleniam pomoci v hmotnej núdzi, a najmä… ĎAKUJEME VÁM – poslucháčom Rádia Expres, Europa 2, Melody a Rádia ROCK!

  Urobili ste DOBRÝ SKUTOK!

  Aktuálny počet detí v tábore: 60

  Nadácia Dobrý skutok vykonávala verejnú zbierku Dobrý skutok 2024 zapísanú dňa 26.3.2024 v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2024-025710. Zbierka bude prebiehala od pondelka 27.5.2024 do dňa, kedy bola vyzbieraná potrebná suma na zabezpečenie účelu, na ktorý bola zbierka organizovaná. Do zbierky bolo možné prispieť v sieti mobilných operátorov Orange, Telekom, O2 a 4KA alebo finančným príspevkom priamo na účet zbierky vedený v Tatrabanke: IBAN: SK2511000000002942082416, SWIFT: TATRSKBX.

  Register zbierok