Nadácia Dobrý skutok

Dobrý skutok 2022 - 15. ročník letného tábora

Dobrý skutok sa podaril!
Ďalších 60 detí bude mať vďaka vám fantastické leto!

Ďakujeme Ministerstvu vnútra, spoločnostiam Orange Slovensko, Slovak Telekom, O2 Slovakia a mobilnému operátorovi 4KA, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – oddeleniam pomoci v hmotnej núdzi, a najmä… ĎAKUJEME VÁM – poslucháčom Rádia Expres.

Urobili ste DOBRÝ SKUTOK!

Aktuálny počet detí v tábore: 60

Nadácia Rádia Expres vykonáva verejnú zbierku Dobrý skutok 2022 zapísanú dňa 24.03.2022 v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2022-018807. Zbierka bude prebiehať od pondelka, 30.05.2022 do dňa, kedy bude vyzbieraná potrebná suma na zabezpečenie účelu, na ktorý je zbierka organizovaná. Do zbierky je možné prispieť zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 1 Euro v sieti mobilných operátorov Orange, Telekom, O2 a 4KA alebo prispieť priamo na účet Nadácie Rádia Expres - Tatrabanka, IBAN: SK 2511000000002942082416, SWIFT: TATRSKBX.

Register zbierok