Nadácia Dobrý skutok

Dobrý skutok 2023 - 16. ročník letného tábora

Dobrý skutok sa podaril! Zbierka bola úspešná a vďaka Vám bude mať ďalších 60 detí fantastické leto!

Ďakujeme Ministerstvu vnútra, spoločnostiam Orange Slovensko, Slovak Telekom, O2 Slovakia a mobilnému operátorovi 4KA, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – oddeleniam pomoci v hmotnej núdzi, a najmä… ĎAKUJEME VÁM – poslucháčom Rádia Expres, Europa 2, Melody a Rádia ROCK!

Urobili ste DOBRÝ SKUTOK!

Aktuálny počet detí v tábore: 60

Nadácia Dobrý skutok vykonávala verejnú zbierku Dobrý skutok 2023 zapísanú dňa 18.4.2023 v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2023-029713. Zbierka prebiehala od pondelka 29.5.2023 do dňa, kedy bola vyzbieraná potrebná suma na zabezpečenie účelu, na ktorý bola zbierka organizovaná. Do zbierky bolo možné prispieť v sieti mobilných operátorov Orange, Telekom, O2 a 4KA alebo priamo na účet Nadácie Dobrý skutok - Tatrabanka, IBAN: SK 2511000000002942082416, SWIFT: TATRSKBX.

Register zbierok