Nadácia Dobrý skutok

Nadácia Rádia Expres pomohla aj v lete

Vďaka všetkým dobrým ľuďom, ktorí prispeli Nadácii Rádia Expres a darom od prevádzkovateľa Rádia Expres, už zažilo parádny tábor viac ako 1200 detí zo sociálne slabších rodín a bolo poskytnutých viac ako 68.000 EUR neziskovým organizáciám, ktoré pomáhajú rodinám a deťom v núdzi. Nadácia Rádia Expres však chce pomáhať ešte viac, preto v priebehu prázdnin darovala deťom zo sociálne slabších rodín nové školské tašky.

Nové školské tašky smerovali do rodín prvákov a školákom 1. stupňa základných škôl, ktorých rodinný rozpočet si nákup novej školskej tašky nemôže dovoliť. Deti, ktorým Nadácia Rádia Expres darovala nové tašky boli vybrané v spolupráci s krajskými Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež Centrami pre deti a rodiny, ktoré najlepšie situáciu v rodinách poznajú.

Zbierka bola realizovaná zaslaním prázdnej SMS na číslo 822 v hodnote 1 euro a tiež priamym prevodom finančných prostriedkov na bankový účet zbierky vedený v Tatra banke, a.s.:
IBAN: SK2511000000002942082416

Ďakujeme!