Nadácia Dobrý skutok

Podporili sme Iniciatívu Kto pomôže Slovensku

marec 2020

Iniciatíva Kto pomôže Slovensku vznikla ako reakcia na situáciu, ktorá nastala na Slovensku v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Cieľom iniciatívy bolo pomôcť slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu prostredníctvom zabezpečenia materiálnej pomoci pre nemocnice, domovy sociálnych služieb aj služby pre zraniteľné skupiny ľudí.

Nadácia Rádia Expres podporila iniciatívu Kto pomôže Slovensku finančným príspevkom v hodnote 10.000 EUR.

Viac o iniciatíve