Nadácia Dobrý skutok

Podporili sme Asociáciu pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

máj 2020

Pandémia koronavírusu zasiahla v roku 2020 celú spoločnosť. Priniesla zdravotné riziká a negatívne ekonomické dôsledky na rôzne skupiny obyvateľstva. Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu zorganizovala v dňoch 3.-5.mája 2020 Zbierku humanitárnej pomoci.

Nadácia Rádia Expres podporila túto zbierku finančným darom v hodnote 5.000 EUR.

Viac o zbierke