Nadácia Dobrý skutok

Venujte nám vaše 2 % z daní

Práve teraz je ten čas, kedy môžete rozhodnúť o darovaní 2 % z vašich daní.
Tieto príjmy sú dôležitým zdrojom financovania činností Nadácie Rádia Expres a umožnia nám pomáhať ešte viac.

Nadácia Rádia Expres pomáha predovšetkým deťom zo sociálne slabších rodín organizáciou detských táborov, podporou rôznych ďalších aktivít a projektov a neziskových organizácií.
Zaplatiť daň je povinnosť, rozhodnúť kde bude časť vašej zaplatenej dane využitá, je vaša možnosť. Prosíme, využite ju.

V mene všetkých detí zo sociálne slabších rodín vám ďakujeme.

Postup a Vyhlásenie na poukázanie 2 % z vašich daní