Nadácia Dobrý skutok

 • O nadácii
 • Aktivity
 • 2 %
 • Chcem prispieť
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Každý Váš príspevok má zmysel a bude využitý na pomoc tam, kde to je najviac potrebné. Aktivity, projekty a činnosť Nadácie Dobrý skutok môžete podporiť nasledovnými spôsobmi:

  logo - Darcovská SMS

  Darcovská SMS (DMS)

  DMS (Donors Message Service) – je darcovská SMS správa, jednoduchý spôsob, ktorý umožňuje pomocou krátkej textovej správy z mobilného telefónu podporiť dobrú vec. DMS službu realizuje Fórum donorov v spolupráci s mobilnými operátormi O2, ORANGE, TELEKOM a 4KA.

  Zaslaním SMS v tvare DMS DOBRYSKUTOK (DMS medzera DOBRYSKUTOK) na číslo 877

  Cena jednej SMS je 5 €, podiel prevádzaný na účet zbierky je 96% z každej DMS, t.j. 4,80 €

  Finančný príspevok

  Váš jednorazový alebo pravidelný finančný dar pomôže pri realizácii projektov Nadácie Dobrý skutok zameraných na podporu a pomoc deťom zo sociálne slabších rodín.

  Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk

  Prevodom na bankový účet

  Jednoduchým spôsobom, akým nás môžete podporiť, je tiež priamy prevod finančných prostriedkov na náš účet.

  Bankový účet Nadácie Dobrý skutok vedený v Tatra banka, a.s.
  IBAN: SK28 1100 0000 0029 4008 0767

  Ďakujeme!