Nadácia Dobrý skutok

Darujte 2 %

Aktivity a činnosť Nadácie Dobrý skutok môžete podporiť darovaním 2 % z dane.

Príjmy z 2 % tvoria dôležitú súčasť nášho rozpočtu, vďaka ktorej naša Nadácia môže fungovať a realizovať projekty. Na rozdiel od verejných, štátnych či grantových príjmov, nám príjmy z 2 % umožňujú reagovať na aktuálne potreby a celospoločenskú situáciu.

Postup na poukázanie dane

Postup krokov na poukázanie 2 % (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  • 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2 % na rok 2024 – Nadácia Dobrý skutok

 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

 6. Údaje o vybranom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

  Obchodné meno/Názov: Nadácia Dobrý skutok
  Právna forma: nadácia
  IČO/SID: 42446325
  Adresa/Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava

 7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 %/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

 8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do 30.4.2024 na daňový úrad – adresu si nájdete na webe finančnej správy

 9. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 1. Vyberte si prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2 % na rok 2024 – Nadácia Dobrý skutok

 2. Vypočítajte si:

  • 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno/Názov: Nadácia Dobrý skutok
  Právna forma: nadácia
  IČO/SID: 42446325
  Adresa/Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava

 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 %/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

 5. Riadne vyplnené daňové priznanie

  • odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 30.4.2024) na daňový úrad, adresu nájdete tu, a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov pre právnické osoby na poukázanie 1,0% (2 %)

 1. Vyberte si prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov na rok 2024 – Nadácia Dobrý skutok. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

Pozor

 1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA FINANCIE vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť výlučne prijímateľovi), môže poukázať len 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 1,0% dane.

 2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA FINANCIE vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť výlučne prijímateľovi), môže poukázať 2 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

  • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

  • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

   Obchodné meno/Názov: Nadácia Dobrý skutok
   Právna forma: nadácia
   IČO/SID: 42446325
   Adresa/Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava

  • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

 3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

 4. Riadne vyplnené daňové priznanie ODOŠLITE ELEKTRONICKY V LEHOTE, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov. Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne daň z príjmov aj zaplaťte.

 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok v zákonnej lehote do 90 dní prevedie sumy, ktoré ste poukázali v prospech vybraného príjemcu/prijímateľov.

Zdroj: www.rozhodni.sk