Nadácia Dobrý skutok

 • O nadácii
 • Aktivity
 • 2 %
 • Chcem prispieť
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • O nadácii

  Nadácia Dobrý skutok (do 12.9.2022 Nadácia Rádia Expres) bola založená s cieľom poskytovania sociálnej pomoci pre deti a mládež zo sociálne slabších rodín najmä podporou výchovy voľnočasovými a ďalšími aktivitami.

  Doteraz najväčším projektom Nadácie Dobrý skutok a Rádia Expres je tábor Dobrý skutok.

  Od roku 2008 sme umožnili už 1220 deťom prežiť nezabudnuteľnú atmosféru letného tábora. Detský smiech a žiariace oči sú pre nás najväčšou odmenou, preto v tejto aktivite budeme naďalej pokračovať.

  Zároveň chceme pomáhať čo najviac. Naše aktivity rozširujeme o ďalšie projekty, v rámci ktorých podáme pomocnú ruku tam, kde to bude potrebné.

  Nadácia Dobrý skutok vznikla dňa 11.05.2015 zápisom do Registra nadácií Ministerstva vnútra SR, reg.číslo: 203/Na-2002/1111. Zakladateľom nadácie je spoločnosť D.EXPRES, k.s.

  Hlavným verejnoprospešným účelom Nadácie je v súlade s § 2 ods. 3 zákona ochrana práv detí, mládeže a postihnutých osôb, podpora a rozvoj vzdelávania, telovýchovy a kultúrnych hodnôt, vrátane pomoci pre deti a mládež zo sociálne slabších rodín.

  Nadácia poskytuje aj humanitárnu pomoc, pomoc jednotlivcom a rodinám v sociálno-materiálnej oblasti a organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

  Ľudia v Nadácii Dobrý skutok

  Etický kódex Nadácie Dobrý skutok

  Etický kódex Nadácie Dobrý skutok (ďalej len “Kódex”) vymedzuje štandard a pravidlá správania sa členov a podporovateľov Nadácie Dobrý skutok. Dodržiavanie princípov Kódexu je slobodné a dobrovoľné rozhodnutie jednotlivých členov a podporovateľov.

  Nadačná listina